Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Propagace místa prostřednictvím filmu prostě funguje

Propagace místa prostřednictvím filmu prostě funguje

9. 2. 2012 Autor článku: Ing. Jakub Hlaváček

Sdílet:

Přítomnost filmové produkce v destinaci umožňuje destinačním managementům využít zvýšeného mediálního zájmu, ale také vytvářet produkty cestovního ruchu založené na filmovém příběhu. Podle britského průzkumu by 40 % dotázaných turistů velmi rádo navštívilo lokace, které jsou spojeny s určitým filmem nebo televizním seriálem.

Jak tedy s filmem ve vaší destinaci vlastně začít? Jak poznat kvalitní produkci od průměrné a jak definovat vaše požadavky? Ze všeho nejdřív je důležité vytvořit si jednoduchou strategii. V té si jasně definujete, jaké předpoklady musí splnit filmový projekt, aby byl využitelný pro marketing vaší destinace. V prvním kroku se zaměřte na atributy filmu. Jaké úspěšné projekty dosud producent realizoval, kdo film režíruje, jak koresponduje filmový příběh s destinací, kdo je cílovou skupinou, plán natáčení, herecké obsazení, rozpočet atp.

Nekupujte zajíce v pytli

Když budete mít pochyby o kvalitě produkce, raději od projektu upusťte. Kvalitu filmového projektu můžete prověřit přístupností producenta zasahovat do filmového děje. Korektní producent vás upozorní, že váš požadavek není reálný, neboť by narušil dějovou linii. Než začne samotné natáčení, je třeba s produkcí vyjednat všechny vaše požadavky. Zejména se jedná o povolení fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů, podmínky užití oficiálního trajleru, účast na premiéře, umístění bannerů a odkazů na webových stránkách filmového projektu atp. Z těchto důvodů je rozumné zaměřit se zpočátku na českou produkci, se kterou se snadněji domluvíte na podmínkách. Až v dalším stupni se zaměřte na zahraniční produkce, kde se často prosazují velmi tvrdé vyjednávací postupy.

Filmaře zajímají místa s příběhem

Ve druhém kroku tvorby vaší strategie se orientujte na aspekty destinace. Vytipujte místa, která jsou něčím zajímavá, úzce propojená s místní kulturou, ale zároveň místa dostupná pro filmařskou techniku a připravená na zvýšený zájem turistů. Každý region má přirozeně snahu ukazovat ten nejlépe opravený zámek či malebnou horskou vesničku. To neplatí pro filmařsky atraktivní lokace. Není neobvyklé, že filmaři vyhledávají spíše lokace s příběhem – ruiny starých domů, autentickou atmosféru místa, opuštěný židovský hřbitov, vojenské opevnění druhé světové války nebo ojedinělý přírodní útvar.

Local Film Office

Některé turistické regiony v ČR chtějí aktivně využívat marketingový potenciál filmů a ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Czech Film Commission zakládají tzv. lokální filmové kanceláře – „Local Film Office“. Základním posláním těchto kanceláří je aktivní nabízení regionu vhodného pro natáčení, asistence při zajišťování povolení, zprostředkování kontaktů mezi poskytovateli ubytovacích  a stravovacích služeb, kooperace s veřejnou správou, pořádání Fam Tripů pro filmaře atp. Není nutné, aby filmová kancelář zaměstnávala nové pracovníky. Mnohdy postačí, když je tématem filmu pověřena jedna osoba, která aktivity za region koordinuje.

Návod najdete v knize

Agentura CzechTourism připravuje vydání knižní publikace s názvem „Jak prodat destinaci ve filmu“, která je první svého druhu v České republice. Bude obsahovat řadu praktických rad a příkladů dobré praxe ze zahraničí i ČR. Součástí knižní publikace bude DVD s reportážemi „I váš region může být pro filmaře atraktivní“. Najdete tu reportáž zachycující rozhodování norské produkce o natáčení v ČR, dále pak reportáž z Tyrolska s příkladem konkrétního produktu cestovního ruchu založeného na televizním seriálu. Na závěr si můžete poslechnout rozhovor s uznávaným odborníkem na synergii filmu a cestovního ruchu doktorem Stefan Röschem z university v Pasově.  

 

FOTO: Fotolia

9. 2. 2012 Autor článku: Ing. Jakub Hlaváček

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek