Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Operace Anthropoid – nový magnet pro cestovní ruch v Praze?

29. 5. 2015 Autor článku: Web Administrator

Sdílet:

Příběh hrdinů heydrichiády má potenciál udělat z Prahy jedno z hlavních evropských měst filmové turistiky,“ říká odborník na marketing cestovního ruchu, PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.

 

Od února letošního roku zkoumá dr. Strielkowski, spolu se studenty kurzu Marketing cestovního ruchu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, potenciál příběhu operace Anthropoid pro zvýšení příchozího zahraničního cestovního ruchu v hlavním městě Praha.

Výzkumníci zjistili, že hrdinství je sjednocující téma, které prostupuje napříč kulturami a jazykovými bariérami. Příběh hrdinství českého  odboje v dobách Protektorátu oslovuje Čechy stejně jako Američany nebo Japonce.


Právě operace Anthropoid má neuvěřitelný marketingový náboj. Je to příběh velkého hrdinství, sebeobětování pro vlast, ale také boje Davida s Goliášem, boje s velkým zlem a přesilou. Kromě několika knih českých historiků existuje o operaci Anthropoid také pár románů britských a amerických spisovatelů.

V roce 2010 ovšem mimořádný zájem o téma vzbudilo vydání románu francouzského spisovatele Laurenta Bineta s názvem HHhH. Binet vypráví zajímavě, poutavě a moderním jazykem, a činí tím starý příběh přístupným a atraktivním i pro mladou generaci. Binetův román tak odstartoval novou vlnu celosvětového zájmu o průběh operace Anthropoid a s každým novým překladem románu do dalších jazyků přijíždí více a více turistů z příslušné země se základním cílem projít si v Praze místa spojená právě s heydrichiádou.

Dotazníkové šetření mezi zahraničními turisty

Výsledky předběžného dotazníkového šetření (celkem 210 dotazníků) ukázaly, že většina dotazovaných (71 % respondentů) se šla cíleně podívat na místa spojená s heydrichiádou. Mezi různými národnostmi nejvíce převládali Britové, Francouzi a Němci (45 % všech návštěvníků). Britové obecně představují největší skupinu návštěvníků (asi 22 % z celkového počtu respondentů). Mezi respondenty také převládali lidé ve věku 18 až 35 let a také od roku 45 a výš. Většina dotazovaných měla nadprůměrný měsíční čistý příjem 1500 EUR a více.

Asi 30 % respondentů plánovalo navštívit další místa spojená s operací Antropoid, a to jak v Praze, tak i v okolí hlavního města (např. Památník Lidice, Vojenské nebo Technické muzeum v Praze nebo Panenské Břežany). Většina z nich by měla zájem spatřit Heydrichův Mercedes, (pověstné zlověstné auto s SPZ SS-3, zvěčněné v písni americké metalové kapely Slayer se stejným názvem).

Výzkum ve smíšených focus group

Výzkum ve fokusních skupinách, který na rozdíl od dotazníkového šetření probíhal jak s obyvateli Prahy, tak i s turisty z Česka a zahraničí, pomohl zjistit, jaké elementy by měla obsahovat nová průvodcovská aplikace.

Ukazuje se, že důležitou součástí aplikace by mělo být cca 2 minutové animované video, pojednávající o operaci Anthropoid a heydrichiádě. Dalšími nezbytnými prvky by měla být interaktivní mapa Prahy, detaily MHD, dobové fotografie a také trasa tematicky související s průběhem heydrichiády.

V současné době pracuje dr. Strielkowski na vývoji pilotní aplikace Po stopách operace Anthropoid, která pomůže otestovat získaná data, a s pomocí odborníků z Geofunu přispěje k vývoji vlastního produktu pro Prahu. „Představa, že japonští turisté budou navštěvovat nejen Hrad či orloj, ale že si budou také jezdit filmovat Heydrichovu zatáčku na Vychovatelnu, mi přijde docela reálná,“ míní dr. Strielkowski.

Filmový turismus je dnes obecně velké téma. Odborníci na cestovní ruch zdůrazňují, že filmová turistika představuje nejen příjemný romantický únik od reality, ale může vést i k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Tak město Burkittsville v Marylandu, kde se odehrává film Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project), zaznamenalo příliv návštěvníků, stejně jako dům v Georgetownu ve Washingtonu, kam je situován děj filmu Vymítač ďábla (The Exorcist). Díky trilogii Stmívání (Twilight), jejíž děj spisovatelka Stephenie Meyerová zasadila do malého městečka Forks na poloostrově Olympia ve státě Washington, zažila místní ekonomika obrovský vzestup cestovního ruchu: v roce 2008, po uvedení prvního dílu filmu, se počet návštěvníků téměř zdvojnásobil na 19 000, a v roce 2010 dosáhl dokonce 73 000 osob.

Právě v těchto dnech provádí v Praze přípravy k natáčení 8 dílného dokumentu o operaci Anthropoid podle románu HHhH Laurenta Bineta holandský filmový štáb veřejnoprávní televize VPRO. V létě se o operaci Anthropoid bude točit v Praze francouzsko-americký blockbuster s rozpočtem 40 milionů EUR, jedná se o jménech jako Sean Penn nebo Christian Bale. Podle nedávno zveřejněné zprávy zamýšlí příběh parašutistů zpracovat také Hollywood.

Tedy hned tři filmy mezinárodního formátu představí příběh operace Anthropoid celému světu. Nebudou to ale první filmy v angličtině o těchto událostech. Málokdo v Česku ví, že v 70. letech se v Praze natáčel v britsko-americké koprodukci film Operace „Daybreak“ (Operation Daybreak, 1975) podle románu Alana Burgesse Seven Men at the Daybreak. Většina zahraničních návštěvníků z Anglie, USA nebo Austrálie, kteří v Praze vyhledávají místa spojená s heydrichiádou, však tento film někdy viděla.

Lze možná namítat, že marketingově profitovat z lidského hrdinství zaplaceného životem je neetické. V tomto pojetí ovšem v žádném případě nejde o honbu za ziskem, nýbrž o využití potenciálu emotivního příběhu pro zvýšení podvědomí o vlastní minulosti a dějinách. Je to stejné jako například každoroční rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře nebo bitvy Tří císařů u Slavkova. 

Mnohem horší je lidské hrdinství nechat upadnout v zapomnění. Doba se mění a s ní i lidé a jejich schopnost naslouchat příběhům a zpracovávat jejich poselství. Přicházejí nové technologie spojené s internetem, SMS zprávami, Twitterem, Instagramem a sociálními sítěmi, a je důležité umět využít jejich potenciál pro vyprávění náctiletým o hrdinství domácího odboje a československých parašutistů za dob nacistické okupace. Pokud chceme mladé generaci předat stávající hodnoty a poselství vlastenectví, hrdinství a odvahy, musíme se s ní naučit  mluvit jejím jazykem a jejími prostředky.

Videoreportáž ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=UjZN-U7Id0E&feature=youtu.be.


AUTOR/FOTO: PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.

VIDEO: CPMV, o. s., www.cpmv.cz

29. 5. 2015 Autor článku: Web Administrator

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek