Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Marketing Německa míří na tři segmenty: touoperátory, novináře a spotřebitele

Marketing Německa míří na tři segmenty: touoperátory, novináře a spotřebitele

25. 3. 2014 Leoš Kyša

Sdílet:

Každá pátá cesta českého turisty do zahraničí, mířila do Německa. Proč právě tam? Co Čechy na našem západním sousedovi láká? Které spolkové země a která města navštěvují čeští turisté nejčastěji? O českých turistech v Německu a německém turistickém průmyslu vůbec a jeho propagaci jsme mluvili s Evou Horkou z marketingu Německé turistické centrály, která zastupuje turistickou zemi Německo pro ČR.

Jaký je v současné době zájem českých turistů o návštěvu Německa? 

Zájem českých turistů o Německo je velmi vysoký. Podle dostupných údajů v roce 2012 uskutečnili čeští turisté zhruba 9,1 milionů zahraničních cest s alespoň s jedním přenocováním, z čehož dvacet procent, tedy asi 1,8 milionů cest a tím i nejvíce ze všech zemí směřovalo do Německa. Další místa obsadily Rakousko, Slovensko a Chorvatsko.

U cest za dovolenou je Německo v tomto srovnání na druhém místě a to se čtrnácti procentním podílem hned za Rakouskem, což je skvělý výsledek. Uvážíme-li, jakou konkurenci pro Německo představují rakouské hory.

Co se týče přenocování v Německu v hromadných ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky, je na tom český trh výborně. Meziročně byl zaznamenán za rok 2013 nárůst 5,5 %, což odpovídá více než 906 000 přenocování. V těchto statistikách samozřejmě chybějí údaje z  menších ubytovacích zařízení a statistiky přenocování v soukromí. Celkové výsledky tak zcela jistě přesahují hranici jednoho milionu.

 

Z jakých příjmových skupin se rekrutují? 

Zde záleží na motivu k cestě: jedná-li se o okružní cestu, nebo speciální wellness pobyt, je třeba počítat s většími výdaji, do Německa ale směřuje celá řada lidí i za poznáním, sportem, nebo vánočními trhy. Nabídka služeb je v Německu velmi rozmanitá, vybere si tedy opravdu každý turista – náročný požitkář i ten, který má přesně určený rozpočet na cestu. Velký zájem je u českých turistů i o jednodenní výlety – návštěvy měst (Drážďany, Lipsko, Regensburg,…), akcí (Muzejní noc, Oktoberfest, vánoční trhy), návštěvy aquaparků, nebo zábavních parků. Tyto cesty jsou pak samozřejmě cenově dostupnější.

Nelze však opomenout fakt, že celá řada českých návštěvníků jezdí do Německa za účelem nákupu, což samo o sobě vypovídá o cenové hladině.

Čeští turisté velmi dbají na poměr ceny a kvality, a jsou ochotni si za speciální služby a programy připlatit. V Česku je Německo určitým způsobem stále považováno u části lidí za drahou destinaci, což ovšem neodpovídá realitě.

Průměrná spotřeba českého turisty na dovolenou (zahrnující dopravu, ubytování, stravu) byla v roce 2012 na 106 eurech na den.

 

Jaké jsou jejich cíle? Které spolkové země nejvíce lákají? 

Témata, která české turisty při návštěvě Německa zajímají, jsou – kultura (historická města, hrady, zámky, paláce, historické pamětihodnosti, památky UNESCO, kulturní akce, vánoční trhy…), příroda (zejména pro aktivní dovolenou – cyklistika, pěší turistika) a s tím jsou samozřejmě spojena i místa, která tuto nabídku mají.

Nejnavštěvovanějšími spolkovými zeměmi (s přenocováním) jsou v tomto ohledu Bavorsko s 31,7% podílem, Bádensko-Württembersko s 13,3% podílem, Severní Porýní Vestfálsko s 10,9%, Berlín s 8,1% a Sasko s 7,4% podílem na trhu. V budoucnu předpokládáme, že by mohlo dojít také k nárůstu návštěvnosti Braniborska, dosud asi 4% podíl (zejména díky bohaté kulturní nabídce a nabídce pro volnočasové vyžití) a Meklenburska Předního Pomořanska, dosud asi 3 % (zaznamenáváme zvyšující se zájem o pobřežní oblasti Německa a německé ostrovy Rujána a Usedom).

Co se týče měst, je velký zájem především o Berlín, Mnichov, Norimberk, Frankfurt nad Mohanem, Drážďany, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Hannover a Lipsko. U Lipska byl v loňském roce zaznamenán dokonce téměř 200% meziroční nárůst přenocování. Mimo to se pak do této skupiny řadí i Würzburg a Regensburg.

 

Předpokládám, že čeští návštěvníci tedy jezdí do Německa spíš na kratší dobu...

Zde bude odpověď pro některé asi překvapující. Ale podle dostupných údajů je průměrná doba pobytu českých turistů v Německu 4,9 nocí. Ačkoli větší část cest za dovolenou, které jsou realizovány českými turisty v Německu, připadá na kratší cesty – asi 53 %, je výsledek pro turistickou zemi Německo velmi povzbudivý. Zbytek, tedy celých 47 % pak připadá na cesty se čtyřmi a více přenocováními.

 

Vítězí spíš zimní než letní turistika? 

Turistická země Německo se může pyšnit opravdu širokou a rozmanitou turistickou nabídkou. Měsíci, kdy je zaznamenáván nejvyšší počet přenocování českých turistů v Německu, jsou červenec, srpen, září, říjen a květen. Převládá tedy tzv. letní turistika, stále větší zájem je však také o zimní dovolenou v Německu a to zejména v příhraničních oblastech Krušných hor, Bavorského lesu, Berchtesgadenska a dále pak také v oblasti Allgäuských Alp.

U letní turistiky zaznamenáváme v poslední době velký zájem o oblast Lužických jezer, což je oblast Saska a Braniborska, kde díky rekultivaci krajiny vzniká nové jezerní království. Zájem v letním období je také o cyklistiku, návštěvu zábavních parků a později v létě a na začátku podzimu se pak zvyšuje zájem o cesty za vínem a gastronomií.

 

Jakou roli vůbec hrají čeští turisté v německém turistickém průmyslu? Odkud do Německa proudí nejvíce turistů? 

Německo v loňském roce zaznamenalo přes 70 milionů přenocování zahraničních hostů, Česká republika se svými 906.000 přenocováními do těchto statistik velmi kladně přispívá. Česká republika se dlouhodobě pohybuje v top 20 zdrojových zemí pro turistickou zemi Německo. Z evropských zemí je na 11. místě. Tradičně největší počty přenocování v Německu hlásí Nizozemí (pro rok 2013 téměř 11.000 přenocování), Švýcarsko (5,4 mil.), Velká Británie (4,9 mil.), z mimoevropských destinací pak USA (4,9 mil.), Rusko (2,6 mil.) a Čína (1,7 mil.). Největší meziroční nárůsty přenocování byly v roce 2013 zaznamenány u trhů Ruska, Číny, arabských zemí, Izraele, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny.

Co se týče zdrojových oblastí pro Českou republiku, tak nejvíce českých turistů vyráží do Německa z oblastí Středních, Severních, Jižních a Západních Čech. Samotná Praha má na těchto cestách podíl 22%, což činí dohromady se zbytkem Čech 61% podíl.

 

Jaké jsou dnes nejoblíbenější turistické atrakce a destinace Německa? 

Dlouhodobě pozorujeme zájem českých turistů o tzv. poznávací cesty, ať už se jedná o návštěvu jednotlivých měst, či atraktivit, nebo o okružní cesty. Kromě Drážďan, které jsou dlouhodobě jedničkou pro české turisty, se začínají stále více prosazovat také Berlín, Mnichov, Kolín, Frankfurt, Norimberk, Regensburg a Lipsko. Z velké části je to dáno zejména dopravní dostupností těchto míst. Předpokládáme, že díky novým přímým leteckým spojům přibudou do této skupiny také Hamburg a Düsseldorf. Čeští turisté vysoce cení především kulturní a přírodní nabídku turistické země Německo. Kromě cest za poznáním německé kultury a sem patří, jak návštěvy měst, pamětihodností, památek UNESCO, tak i návštěvy hradů, zámků, paláců a kulturních akcí (od hudebních festivalů, přes lidové slavnosti, vánoční trhy, až po Oktoberfest), je to i německá příroda, která láká k návštěvě. Dalším segmentem je pak aktivní dovolená, sem spadá pěší turistika a pak zejména cyklistika a nejnověji také inline bruslení. Češi si užívají především velmi vysoké kvality cyklostezek v Německu, jejich značení a vzájemného propojení, které jim umožňuje v rámci jedné cesty poznat i více regionů. Navíc zde velmi dobře funguje také systém veřejné dopravy, a různých certifikátů kvality, které zajišťují kvalitu a dostupnost i dalších služeb určených pro tento segment turistů – ubytování, stravování, půjčovny, opravny,… Samostatnou kapitolou jsou pak německé lázně a to především ty bavorské, zábavní parky a vánoční trhy.

 

Německo obecně nebývá považováno ve srovnání s Itálií či Francií za turistickou velmoc. Jak si vůbec stojí v konkurenci svých nejbližších sousedů?

Turistická země Německo je v rámci Evropy mezi top turistickými destinacemi. Ve skutečnosti je podle počtu realizovaných cest dokonce před Francií a to hned za Španělskem. Velký podíl na této skutečnosti mají samotní Němci, kteří generují v rámci domácího cestovního ruchu opravdu vysoké počty přenocování. V roce 2013 bylo v Německu uskutečněno přes 411 000 000 přenocování, z čehož zhruba 340 mil. připadalo na domácí turisty a zbytek, tj. asi 71 mil. pak na turisty zahraniční.

 

Jakým způsobem Německo láká zahraniční turisty? Jak je organizována mezinárodní propagace turistického ruchu do Německa? 

Propagaci nabídky turistické země Německo, což je vlastně i samotná turistická značka Německa, zajišťuje Německá turistická centrála. Ta má své sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem a dalších třicet poboček po celém světě, z nichž jedna se nachází i v Praze. Německá turistická centrála propaguje nabídku turistické země Německo ve spolupráci se svými partnery z oblasti cestovního ruchu po celém světě. Důležitým aspektem celého procesu je přitom vzájemná spolupráce a podpora jednotlivých subjektů. Využívá celé spektrum marketingových nástrojů specifických pro cestovní ruch, které se zaměřují na tři významné segmenty: touroperátory, kteří vytvářejí konkrétní produkty, novináře, kteří komunikují nabídku Německa a koncové spotřebitele, kteří konečnou nabídku spotřebovávají. Základním komunikačním kanálem jsou webové stránky www.germany.travel, které jsou dostupné v různých jazykových verzích. Dále jsou to multimediální kampaně, které probíhají v tištěných i online médiích a také na sociálních médiích. Ve značné míře jsou využívány také moderní technologie a to i ve formě aplikací pro mobilní telefony. Tyto mobilní aplikace jsou k dispozici zdarma a to jak pro systémy iOS, tak pro systémy Android – letos máme aplikace o památkách UNESCO a TOP 100 atraktivitách v Německu. Samozřejmostí je také organizace poznávacích cest, a organizace akcí pro novináře, touroperátory a koncové spotřebitele. Německá turistická centrála se účastní také mezinárodních veletrhů cestovního ruchu po celém světě.

 

Jak vlastně pracuje Německá turistická centrála pro Českou republiku? Jaká je její organizace a cíle? 

Každé ze zahraničních zastoupení Německé turistické centrály má za úkol aplikovat společné postupy, nástroje a metody s ohledem na specifika konkrétního trhu a vytyčené cíle. Což v praxi znamená, že něco, co funguje v USA, nemusí nezbytně stejně dobře fungovat v České republice, a proto je třeba vždy znát velmi dobře konkrétní trh se všemi jeho specifiky a nástrahami. Nejinak je tomu i u českého zastoupení. České zastoupení sídlí v Praze, částečně je přístupné i pro koncové spotřebitele. Podporuje všechny tři důležité skupiny: touroperátory, novináře a koncové spotřebitele. Spolupracuje, jak s německými, tak českými partnery z oblasti cestovního ruchu. Cílem Německé turistické centrály je zvyšování počtu přenocování českých hostů v Německu, zlepšování image turistické destinace Německo a podpora tvorby nových produktů směřujících do Německa a komunikace nabídky turistické země Německo rozmanitými komunikačními kanály. Čeští turisté díky tomu mají možnost informovat se o nabídce na webových stránkách (www.germany.travel/cz ) a Facebooku )www.facebook.com/NemeckoTuristickaZeme), které jsou i v češtině. Specificky pro český trh vznikly také stránky prezentující Braniborsko. Nově je pro návštěvníky stránek v češtině připravena prezentace zábavních a dalších tematických parků a v angličtině pak sekce k tématům: UNESCO, 25 let jednoty a udržitelné cestování. K dispozici je zde také celá řada tištěných brožur, které si mohou čeští turisté v případně zájmu objednat přímo u Německé turistické centrály. Některé brožury je možné zdarma stáhnout v elektronické podobě přímo na stránkách http://www.germany.travel/cz/ebrozury.html

 

Chystáte nějaké kampaně, akce na podporu příjezdu českých turistů to Německa? 

V letošním roce máme online kampaně na Turistika.cz a zejména na serverech Seznam.cz, kdy stěžejní je pro nás samostatná podrubrika Německo v rámci Cestování na Novinky.cz, kterou v roce 2014 redakčně vedeme a dodáváme obsah. Co se tematického zaměření týče, jsou pro nás důležitá témata UNESCO a 25 let znovusjednocení.

 

Máte vy osobně nějaký tip na to, jak by si mohly české destinace u německých turistů polepšit? 

Zejména zlepšit kvalitu služeb – turismus je o službách a pokud do Čech přijede turista odkudkoliv a setká se se zdejšími „milými“ číšníky, taxikáři apod., musí si myslet, že není v civilizované Evropě.


Eva Horká, pracuje v marketingu Německé turistické centrály, která zastupuje turistickou zemi Německo pro ČR  (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) www.germany.travel

25. 3. 2014 Leoš Kyša

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek