Nezávislý magazín o marketingu v cestovním ruchu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
zpět

Čeští turisté objevují Polsko

Čeští turisté objevují Polsko

7. 2. 2012 Autor článku: Kyša Leoš

Sdílet:

Piotr Mielec je ředitelem Opolské Regionální Turistické Organizace, která se snaží přilákat turisty do regionu ležícího na našich severovýchodních hranicích. V rozhovoru mimo jiné prozradil, jak chtějí Poláci turisticky vytěžit z letošního pořadatelství mistrovství Evropy ve fotbale.

Opolí a vůbec opolská část polského Slezska sousedí s Českou republikou. Mají Češi zájem o návštěvu svého severního souseda?

Myslím, že Češi náš region teprve začínají objevovat. Výjimkou jsou samozřejmě ti, kteří žijí na hranici a znají nás už velmi důvěrně. Poměrně běžné je, že k nám hosté z Česka přijedou kvůli levnému nákupu a spojí si ho s turistickým výletem a obědem v polské restauraci. Zaznamenáváme také stále více příjezdů na jedno až dvoutýdenní pobyty. Češi začínají trávit dovolenou hlavně u jezer – niského, otmuchovského a turavského – nebo u řek, kde si pronajímají kajaky a lodě.

 

Zatímco Česko je polskými turisty poměrně navštěvováno, mám pocit, že Češi Polsku jako turistické destinaci moc neholdují...

Mění se to a Čechů v Polsku přibývá. Je to pomalé seznamování, ale máme českým turistům co nabídnout a myslím, že se u vás začíná objevovat stále větší potřeba poznat blízkého souseda.

 

Podobně jako v Česku i v Polské republice existují regionální destinační agentury. Jak jsou organizovány?

Naše Opolská Regionální Turistická Organizace je samosprávné sdružení stejně jako všechny další regionální organizace v jednotlivých polských vojvodstvích. Ty jsou pak partnery pro hlavní organizaci, kterou je POT, tedy Polská Turistická Organizace. Přes ni pak máme přístup
k informacím a podíl na různých marketingových a propagačních akcích, které POT vede jak na republikovém, tak i mezinárodním poli.

 

Polsko v kostce

Jak se daří Opolskému regionu v kontextu celého Polska? Předpokládám, že v turistické návštěvnosti se jen těžko můžete rovnat přímořským regionům nebo Mazurským jezerům.

Opolské vojvodství jde samozřejmě jenom dost těžko srovnávat s destinacemi jako je přímořské Pomořansko nebo oblíbené Mazury, ale nenaříkáme. Výhodou Opolska je, že jsme takové Polsko v kostce. Máme hory i jezera, krásnou přírodu a spoustu památek a turistických zajímavostí. To vše navíc propojené kvalitní infrastrukturou, která nám velmi pomáhá, třeba dálnice A4 a dvě letiště v Katovicích a ve Wróclavi

 

Na jakou turistiku je vůbec Polsko zaměřeno. Jaké jsou v Polsku priority pro rozvoj turistického ruchu?

V roce 2012 je to bezkonkurenčně vše spojené s pořádáním Eura 2012. Přijede hodně fanoušků a my se o ně musíme postarat tak, aby byli spokojení. Velký důraz klademe na městský a obchodní turismus, ale máme úspěchy i u cestování na venkov nebo na různé kulturní akce. Velkou prioritou rozvoje cestovního ruchu v Polsku je důraz na soulad s životním prostředím. Na to musíme brát ohled při vzniku každé nové atrakce, při prosazování každé nové destinace. A že jich u nás vzniká skutečně hodně. Jde nejen o nové hudební a kulturní akce, ale také o velké projekty, jako třeba v Krasiejově, který je na území našeho regionu, kde vznikl největší JuraPark v celém Polsku.

 

Jak vaše regionální destinační agentura láká zahraniční turisty do opolského regionu?

Nástrojů a metod je hodně. Naše webová stránka visitopolskie.pl, která je zaměřena na cestovní ruch a poskytuje informace pro všechny návštěvníky opolského vojvodství, je ve čtyřech jazykových verzích. Samozřejmě že i v češtině. Každý rok objíždíme veletrhy cestovního ruku
v Polsku, Německu i Česku, kde náš region propagujeme, a sami jsme organizátory veletrhu v Opolí, který se koná v květnu. Samozřejmostí je Turistické informační centrum opolského vojvodství, dostupné pro návštěvníky regionu, a informace poskytujeme opět ve čtyřech jazycích prostřednictvím internetu i telefonu. A také vydáváme vlastní publikace a propagační materiály.

Máme i přeshraniční projekty s partnery z Česka zaměřené právě na propagaci naší turistické aktivity. Často organizujeme study-tour pro novináře a zástupce cestovního ruchu z různých států Evropy i ze světa. Snažíme se mít hodně želízek v ohni, abychom se dostali co nejlépe
k potenciálním hostům našeho regionu.

 

Co Poláci samotní? Navštěvují jednotlivé destinace v rámci své velké země?

Domácí turistika je stále největší částí cestovního ruchu u nás. Je to celkem logicky jeho páteř. Jak říkáte, Polsko je velká země, takže má tolik zajímavostí a turistických lákadel, že náš stát můžete poznávat spoustu let a stále objevíte něco nového. Navíc my Poláci máme hodně rádi to, co je blízké a domácí, proto rádi navštěvujeme domácí destinace.

 

V České republice se teprve teď začíná mluvit o poutní turistice, o tom, jak začít využívat poutní místa a sakrální památky jako magnety na turisty. Polsko má v poutní turistice naopak velkou tradici. Jak je na tom opolský region v poutní turistice?

U nás je to také jedna z důležitých větví cestovního ruchu a její vývoj rychle pokračuje i v našem vojvodství. Máme totiž hodně sakrálních objektů a svatostánků, které poutníky přitahují. Jen pro připomenutí – Nisu, které se říká Slezský Řím s historií spojenou s blahoslavenou Marií Luizou Merket, pro všechny Slezany důležitý svatostánek na Hoře Svaté Anny (Góra Świętej Anny) a také místo spojené s historií svatého Jacka – Slezský Kámen (Kamień Śląski).


Z Česka se hojně pořádají návštěvy poutního místa v Czenstochové. Jsou i mezi polskými poutníky nějaká oblíbená místa v Česku?

Poutníci z našeho regionu asi nejvíce znají a často navštěvují svatostánek Maria Hilf ve Zlatých Horách. Známá a oblíbená je také Kutná Hora nebo Svatá Hora.


Mohl byste poradit, jak by správci českých památek, historických i sakrálních, nebo správci různých turistických středisek a letovisek měli lákat polské turisty? Co by mohlo k nám polské turisty přitáhnout? Jak je zaujmout?

Česko je pro Poláky jedna z nejoblíbenějších destinací. Vliv na to má především blízkost, a to nejen geografická, ale i kulturní. Určitě hraje pozitivní roli i turistická vybavenost a dobrá infrastruktura. Nahrávaly tomu i pro mnoho Poláků příznivé ceny a doufejme, že to tak i zůstane.

Určitě by bylo dobré vycházet polským turistům vstříc jazykově. Poláci se přece jenom cítí lépe, kdy dostanou ceníky, propagační materiály a průvodce ve svém mateřském jazyce. Polští turisté obecně mají rádi, když místa, která navštíví, vyzařují takovou rodinnou pohodu a potřebují se cítit příjemně a komfortně. A samozřejmě všechno pokud možno poskytovat co nejvíce v akčních cenách.

FOTO: Krzysztof Browko, http://visitopolskie.pl/

7. 2. 2012 Autor článku: Kyša Leoš

Tísk článku

Komentáře

Přidat nový příspěvek